NZV Ledennieuws Agenda Foto's/Verslagen Sponsoren Tips Forum Kopen/Verkopen
   
 
de vereniging lid worden wedstrijdreglementen records claimen merchandise
   
   

 

 
het weer
     
NEDERLANDSE AT EN LIJNKLASSE RECORD CLAIM REGLEMENTEN NZV

Als uitgangspunt zijn genomen de ‘NZV Reglementen voor het claimen van Recordvissen' op de door de Commissie voor het claimen van Recordclaims vastgestelde vissoorten in de door de Commissie vastgestelde Lijnklassen, voor iedereen van Nederlandse nationaliteit, als vastgesteld op de vergadering van de NZV Vis-, en Lijnklasseadministrateurs d.d. 14-5-1996 te Groningen.

De namen en het concept van de 'Nederlandse Lijnklasse Records' en de 'Nederlandse Lijnklasse Record Lijst' zijn geregistreerd en kunnen niet zonder en duidelijke schriftelijke toestemming door derden worden gebruikt met uitzondering van het aangeven van de mogelijkheid tot indienen van claims en het bestaan van de lijst.

Wij wensen iedereen succes in hun streven een lijnklasserecord te vestigen of te verbeteren en zullen elke claim zorgvuldig behandelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alleen vissen gevangen volgens de aangegeven reglementen, regels en voorwaarden komen voor een record in aanmerking.
Voor elke gehonoreerde claim zal er een NZV Nederlandse Lijnklasse Record Certificaat en een NZV Nederlandse Lijnklasse Record Houderbadge met vermelding van lijnklasse worden overhandigd.

REGLEMENTEN VOOR HET ZEEVISSEN VANAF DE KUST

Voor het vissen van een natuurlijke kust of van een door mensen gemaakt kunst­werk op de zeebodem.

Kustvissen

Zoals in de NZV Wedstrijd Reglementen Kustvissen waaraan de EFSA Fishing Rules en de NCRZ / EFSA Record Claim Reglementen, de IGFA International Angling Rules en de IGFA Word Record Requirements & Regulations ten grondslag liggen.

Big Gamevissen

Zoals in de NZV Wedstrijd Reglementen Big Gamevissen waaraan de EFSA Fishing Rules, de NCRZ / EFSA Record Claim Reglementen, de IGFA International Angling Rules en de IGFA Word Record Requirements & Regulations ten grondslag liggen.

Vliegvissen

Omdat de NZV nu nog geen Wedstrijd Reglementen Vliegvissen heeft en vliegvisrecords nog niet in de Nederlandse Lijnklasse Record Lijst heeft opgenomen, houden we de EFSA Fishing Rules, de EFSA European Fly Fishing Records Rules,
de IGFA Fly Fishing Rules en de IGFA World Record Requirements & Regulations aan, en zullen eventuele claims doorsturen.

REGLEMENTEN VOOR HET ZEEVISSEN OP OPEN ZEE

Voor het vissen vanaf een boot of van een ander drijvend voorwerp dat niet permanent verankerd is aan de zeebodem.

Bootvissen

Zoals in de NZV Wedstrijd Reglementen Bootvissen waaraan de EFSA Fishing Rules en de NCRZ / EFSA Record Claim Reglementen, de IGFA International Angling Rules en de IGFA Word Record Requirements & Regulations ten grondslag liggen.

Big Gamevissen

Zoals in de NZV Wedstrijd Reglementen Big Gamevissen waaraan de EFSA Fishing Rules, de NCRZ / EFSA Record Claim Reglementen, de IGFA International Angling Rules en de IGFA Word Record Requirements & Regulations ten grondslag liggen.

Vliegvissen

Omdat de NZV nu nog geen Wedstrijd Reglementen Vliegvissen heeft en vliegvisrecords nog niet in de Nederlandse Lijnklasse Record Lijst heeft opgenomen, houden we de EFSA Fishing Rules, de EFSA European Fly Fishing Records Rules, de IGFA Fly Fishing Rules en de IGFA World Record Requirements & Regulations aan, en zullen eventuele claims doorsturen.

 

WEDSTRIJD REGLEMENTEN
NZV BIG GAME VISSEN
 
DOWNLOADS
Record Claim Formulier

Nederlandse All Tackle en Lijnklasse Record Lijst

Record Claim Reglementen

Boot en Big Game Materiaal Specificaties